Cena čistenia fasády sa často líši. Veľký vplyv na výslednú sumu má spôsob, akým sú práce vykonávané. Lacnejšou alternatívou sú  práce vykonávané pomocou lanovej techniky. Naopak veľmi drahou alternatívou, vzhľadom na charakter činnosti, sú práce vykonávané pomocou lešenia. Medzi hlavné výhody vykonávania prác s použitím vysokozdvižnej plošiny patrí cena v pomere s kvalitou.

Výhody:

  • pracovníci sa rýchlo a bez námahy dostanú na ktorékoľvek miesto na fasáde a tak sa nikdy nestane, že na fasáde ostane miesto, kde sa niekomu už nechcelo vrátiť,
  • ergonómia pracovného miesta v plošine je vhodná na to, aby sa fasádny náter aplikoval striekaním,
  • pracovníci sa plne sústredia na svoju profesijnú činnosť a o ich dopravu sa stará obsluha,
  • vďaka použitiu airless technológií nanášania farby dosahujeme vyššiu efektivitu a vyššiu kvalitu oproti bežným spôsobom nanášania farby,
  • kvalita prác je na porovnateľnej úrovni, ako pri prácach s použitím lešenia, avšak cena je oveľa nižšia,
  • je to šetrný spôsob, odpadá nutnosť kotvenia, ktorá vzniká pri použití lešenia, nevstupujeme na strechu ani ju nijako nezaťažujeme.

 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý vplýva na výslednú cenu je kvalita používaných materiálov a dodržiavanie technologických postupov. Cena čistenia fasády s použitím menej kvalitných materiálov a s použitím jednoduchého technologického postupu bude určite menšia, ako pri používaní kvalitných materiálov a zložitejších technologických postupov, ktoré sú potrebné na precízne vykonanie prác.

Na trhu je množstvo prostriedkov s rôznymi mechanizmami fungovania. Rozdiel v cene samotných prostriedkov a potrebného vybavenia pre prácu s nimi sa môže aj niekoľkonásobne líšiť. Našou výhodou je, že vďaka vysokej efektivite práce dokážeme naším zákazníkom prinášať kvalitné riešenia v primeranej cene. Pri čistení a nových náteroch fasád je veľmi dôležitou časťou príprava podkladu. Jeho dokonalé zbavenie od rias a plesní, ktoré by sa inak mohli pod vrstvou nového náteru rozmnožiť a náter by sa mohol časom odlupovať. Pre správne porovnanie cenových ponúk si tak vyžiadajte ukážku systému a jednotlivé vzorky porovnajte. Fasáda musí byť po vyčistení dokonalo čistá, bez škvŕn.