Každá fasáda má svoju životnosť. Po istom čase je jej renovácia nevyhnutná. V blogu sa ďalej dozviete, aký je rozdiel medzi čistením a renováciou fasády, a najmä ako predĺžiť jej životnosť.

Renovácia fasády

Nová fasáda, za predpokladu, že boli použité kvalitné nátery a dodržaný správny postup jej nanesenia, by mala budovu dostatočne ochraňovať pred poveternostnými vplyvmi zhruba 15 rokov, niekedy aj dlhšie. Pod vplyvom poveternostných podmienok, a najmä vlhkosti, sa časom fasáda znečistí, prípadne sa začne pod vplyvom vlhkosti olupovať. Renovácia fasády je spojená so značnými finančnými nákladmi a taktiež pracovnou silou na jej vykonanie. Vzhľad a stav vonkajšej fasády každej budovy je jej estetickou vizitkou. Práve z tohto dôvodu je dôležité udržiavať ju v čo najlepšom stave. Fasádu je nevyhnutné pravidelne čistiť a predĺžiť tak jej životnosť.

Čistenie fasády

Čistenie fasád veľkých budov je náročná práca. Ideálne je sa do rúk profesionálom, ktorí majú potrebné skúsenosti, vybavenie a technológie. Jedným z dôvodov čistenia fasád je aj zdravie ľudí, ktorí sa v nej zdržiavajú. Dôvod je aj to, že znečistenie na fasádach domov spôsobujú plesne a riasy. Metódu čistenia, ktorú využívame u nás v ŠADA je veľmi šetrná k starším fasádam, lebo pri umývaní stien domov a budov nepoužívame príliš vysoký tlak. Znečistenie len oplachujeme a zvyšky odumretých plesní a rias odstraňujeme primeraným tlakom vody.

Na znečistenej fasáde sa pod vplyvom poveternostných podmienok a vlhkosti vytvárajú trhlinky, do ktorých sa dostáva voda, ktorá s príchodom mrazov mrzne a trhliny sa razom zväčšujú. Čistenie fasády je tak dôležité nielen z hygienického hľadiska, estetickej stránky budovy, ale najmä z dôvodu predĺženia jej životnosti a úspory nákladov spojených s jej renováciou.