Prečo by sa mala fasáda budovy čistiť? V prvom rade ide o otázku estetiky. Čistá budova predsa vyzerá lepšie ako špinavá. Čistá budova vyzerá pohostinnejšie a je atraktívnejšou z pohľadu verejnosti. Rovnako ako sa my ľudia prezentujeme na verejnosti našim elegantným vzhľadom, budova alebo akákoľvek nehnuteľnosť vyzerá najlepšie, keď je zbavená špiny, znečisťujúcich látok a škvŕn, ktoré zatienia jej najviditeľnejší a často najzraniteľnejší atribút, jej fasádu. V tomto článku sa budeme venovať jej anorganickému znečisteniu.

Kvitnutie, resp. biele usadeniny

Kontaminácia minerálmi, nazývaná tiež kvitnutie, je bežným problémom mnohých poréznych kovových povrchov. Kvitnutie je známe ako biely opar, často viditeľný na fasáde. Biele usadeniny poškodzujú nielen vzhľad fasády, ale môžu poškodiť aj jej povrch.

Liadok

Biele usadeniny nachádzajúce sa na dne stien s typickým kryštalickým vzhľadom sú výsledkom tvorby slaného nálevu. Tento druh bielych usadenín je spôsobený stúpajúcou vlhkosťou zo zeme nahor. Podzemná voda sa môže pohybovať cez murivo kapilárnym pôsobením. Podzemná voda obsahuje veľa organických zlúčenín ako sú amoniakové soli, vápnik, dusičnanové baktérie, chloridy a sírany. V tomto prípade sú problematické najmä baktérie amoniaku a dusičnanu. Tieto zlúčeniny môžu v murive reagovať za vzniku dusičnanu draselného. Dusičnan draselný alebo liadok potom na povrchu kryštalizuje a vytvára biele usadeniny. Tento druh znečistenia sa často vyskytuje na vidieku, kde je pôda obzvlášť bohatá na organické zlúčeniny.

Znečistenie ovzdušia

Tento typ znečistenia, resp. kontaminácie sa vyskytuje takmer všade a je ťažké mu zabrániť. Z dlhodobého hľadiska môže znečistenie ovzdušia viesť k hromadeniu nečistôt a iných častíc. Kontaminácia atmosféry je spôsobená časticami, ktoré plávajú vo vzduchu a následne pristávajú na povrchoch. Častice zostávajú na povrchu a tvoria sivý až čierny povlak. Kontaminácia atmosféry môže pochádzať z prírodných zdrojov ako sú soli, rastliny a zvieratá. Najviac atmosférickej kontaminácie však pochádza z anorganických zdrojov. Doprava, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavným zdrojom znečistenia. V doprave a továrňach sa produkujú tony jemných častíc, ktoré sa dostávajú do vzduchu. Tieto častice následne končia na budovách a spôsobujú im tak špinavý a opotrebovaný vzhľad.

Tím odborníkov ŠADA vám rád pomôže s organickým, ale aj anorganickým znečistením vašej fasády. Odstráni každú nečistotu a vďaka prevencii vás dlhodobo udrží v bezpečí a ochráni vaše zdravie.