Potrebujete vyčistiť aj Vašu fasádu? Obráťte sa na nás!

+421 905 825 315

Ako vyčistiť a umývať fasády budov a stien?

Znečistenie na fasádach domov spôsobujú plesne a riasy. Preto najlepším spôsobom, ako vyčistiť fasádu, je použitie hĺbkovej dezinfekcie, ktorá je ekologická. Okrem estetickej stránky je dôležitá hlavne z hygienického hľadiska.

Pri hĺbkovom čistení fasády využívame čistiace prostriedky, ktoré obsahujú špeciálne prísady. Tie odstraňujú povrchové napätie kvapaliny a umožnia dezinfekcii dostať sa až ku koreňom plesní a baktérií vo fasáde stien a domov.

Dôkazom pôsobenia ochrannej látky je, že očistená fasáda domu približne 6 mesiacov po umývaní vykazuje lepší vzhľad, než ihneď po očistení a umytí. Je to spôsobené postupným odumieraním plesní a rias v hĺbke omietky.

Cena za čistenie zahŕňa

 • prípravu miesta staveniska
 • predumytie fasády
 • aplikáciu hĺbkovej dezinfekcie
 • vypláchnutie odumretých mikroorganizmov z pórov fasády
 • aplikácia prostriedku s preventývnym účinkom proti tvorbe rias a plesní
 • umytie okien
 • drobné opravy fasády
 • dobre zaplatených, šikovných a spokojných pracovníkov
 • prenájom vysokozdvižných plošín
 • poistenie zodpovednosti
 • dopravné náklady
 • vyhotovenie preberacieho a odovzdávacieho protokolu

 Čistenie a umývanie fasád z plošiny je kvalitnejšie!

Z technologického hľadiska je tento spôsob čistenia fasád náročnejší, preto sa musí vykonávať z pohyblivých pracovných plošín. Výhodou je, že odpadá nutnosť použitia lešenia alebo závesných lávok. K precíznemu naneseniu dezinfekcie patrí to, že sa látka aplikuje na povrch steny v kolmom smere, čo sa pri prácach z lana zaručiť nedá. Je to obrovská výhoda oproti čisteniu a umývaniu fasád z lana, ktoré prebieha nedostatočne ďaleko od steny a dochádza k striekaniu vody pod uhlom, čo môže spôsobiť škody na fasáde a môže dôjsť k nekvalitnému vyčisteniu stien domu.

„Naša metóda je veľmi šetrná k starším fasádam, lebo pri umývaní stien domov a budov nepoužívame príliš vysoký tlak. Znečistenie len oplachujeme a zvyšky odumretých plesní a rias odstraňujeme primeraným tlakom vody.”

Ako ochrániť vyčistenú fasádu?

Po dokonalom hĺbkovom očistení fasády je nutné zhodnotiť stav fasády. Ak je fasáda v dobrom stave, postačí ochranný protiplesňový bezfarebný náter.

Ak je fasáda staršia a na povrchu sú trhliny a viditeľné známky opotrebenia, je potrebné na povrch fasády aplikovať fasádnu farbu. Výhodou je možnosť zmeny farebného riešenia a dlhotrvajúca životnosť. Používame farby so zvýšenou ochranou proti plesni. Pri aplikácii farby na nekvalitne očistený povrch, hrozí riziko premnoženia mikroorganizmov pod vrstvou nového náteru. Následne sa náter začne odlupovať od podkladu. Hĺbkovo očistená fasáda je skvelým podkladom na aplikáciu nového náteru. Kvalitným očistením a náterom steny dosahujeme skvelé výsledky, a preto na fasády, ktoré sme vyčistili a natierali, poskytujeme záruku až 7 rokov!

Náš technik príde za vami, zadarmo posúdi stav vašej nehnuteľnosti, navrhne riešenie a po presnom zameraní vypracuje NEZÁVÄZNÚ cenovú ponuku. Ukážka zdarma.

UKÁŽKA ZADARMO

Proces čistenia fasády: