Stavby realizujeme podľa požiadaviek klienta.

+421 905 825 315

Potrebujete zmeniť, obnoviť či opraviť vašu nehnuteľnosť? Ponúkame vám riešenie. Realizujeme aj rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov. Kompletná rekonštrukcia a výmena opotrebovaných materiálov zabezpečí z dlhodobého hľadiska pokoj od ďalších stavebno-technických úprav. Pre všetky realizované práce disponujeme kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

Dokážeme zrealizovať:
– odvodnenie a drenážne systémy,
– izolácie základov objektu,
– terénne úpravy,
– pokládku dlažieb,
– stavebné práce,
– maliarske práce,
– vodárenské práce,
– elektroinštalácie,
– sadrokartonárske práce,
– sadrové a cementové omietky,
– tesárske a pokrývačské práce,
– klampiarske práce,
– izolácie plochých striech,
– izolácie šikmých striech,
– zatepľovanie objektov.

Realizujeme renovácie a individuálnu výstavbu v oblasti bytového staviteľstva, vrátane technológií pre verejných i súkromných investorov. Opravená fasáda historických budov dokáže kvalitnejšie chrániť budovu pred vonkajšími vplyvmi.

Renovácia fasády budovy spevňuje stavbu a jej statiku. Dodáva vynovený ráz a pôsobí príjemne aj z estetického hľadiska.

Postup prác: