Trápi vás znečistená fasáda?

Viete, že jej znečistenie spôsobujú hlavne plesne a riasy? Ponúkame vám efektívne a dlhotrvajúce riešenie v podobe hygienického očistenia, a to hĺbkovou (ekologickou) dezinfekciou.

Čistenie a náter fasád

Záleží nám na tom, aby mala vaša fasáda dlhú životnosť.
Záleží nám na tom, aby vaša fasáda mala dlhú životnosť, a tak pri jej renovácii, oprave a nátere, zvažujeme všetky vplyvy, ktoré na ňu budú časom pôsobiť aby sme mohli vybrať najvhodnejší postup.

Viac info

Čistenie fasád

Najlepším spôsobom, ako vyčistiť fasádu od rias a plesní je dezinfekcia.

Najlepším spôsobom, ako vyčistiť fasádu od rias a plesní je dezinfekcia. Dezinfekcia fasády je okrem estetickej stránky dôležitá hlavne z hygienického hľadiska. Pri hĺbkovom čistení fasády využívame účinné čistiace prostriedky.

Viac info

Ako dosiahnuť hygienicky
čistú fasádu?

Znečistenie na fasádach spôsobujú plesne a riasy. Najlepším spôsobom ako fasádu hygienicky očistiť, je hĺbková (ekologická) dezinfekcia. Očistenie je potrebné nielen z estetického, ale aj zo zdravotného hľadiska. U nás sa zameriavame na to, aby sme fasádu hygienicky ošetrili tak, aby sa odstránili všetky znečistenia, ktoré sa na nej usadili, od povrchu až ku koreňom plesní a baktérii vo fasáde stien.

Pri čistení a umývaní fasád používame plošiny, čo znamená, že odpadá nutnosť použitia lešenia alebo závesných lávok. Táto metóda je veľmi šetrná k starším fasádam, pretože sa pri umývaní stien nepoužíva príliš vysoký tlak a nepoškodzuje sa tým fasáda.

Čo nasleduje po
očistení fasády?

Následná aplikácia ošetrujúcej a ochrannej látky zaručuje, že fasáda začne postupne ožívať, a to dôsledkom jej pôsobenia – baktérie a plesne začnú postupne odumierať v hĺbke fasády.

V prípade, že je po hĺbkovom čistení fasáda v dobrom stave, aplikuje sa protiplesňový bezfarebný náter, ak je fasáda v horšom stave, aplikuje sa fasádna farba.

Ako pracujeme

Ak máte záujem zistiť viac o našich postupoch, či o tom ako pracujeme, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Cenová ponuka ZADARMO

Náš technik príde za vami, zadarmo posúdi stav vašej nehnuteľnosti,
navrhne riešenie a po presnom zameraní vypracuje nezáväznú cenovú ponuku.

Mám záujem o cenovú ponuku

Cena za renováciu
a náter fasády zahŕňa:

· prípravu miesta staveniska
· pred-umytie fasády
· aplikáciu hĺbkovej dezinfekcie
· vypláchnutie odumretých mikroorganizmov z pórov fasády
· drobné opravy
· aplikácia penetrácie
· aplikácia fasádnej farby airless striekaním

· umytie okien
· dobre zaplatených, šikovných a spokojných pracovníkov
· prenájom vysokozdvižných plošín
· poistenie zodpovednosti
· dopravné náklady
· vyhotovenie preberacieho a odovzdávacieho protokolu

Mikrotrhliny na fasáde

Pôsobením plesní a rias sa narúša ochranná funkcia fasády a vznikajú mikrotrhliny, ktoré vodu do fasády nielen prepúšťajú, ale ju aj udržiavajú. To celé vytvára priaznivé vlhko pre vznik ďalších plesní a rias, čo v konečnom dôsledku len urýchľuje degradáciu fasády.

Riešenie je však jednoduché. Dôkladné vyčistenie fasády, penetrácia a náter fasádnou farbou airless, ktorá sa aplikuje technológiou bez vzduchového striekania. Tento proces vytvorí dokonalú, rovnomernú vrstvu náteru pre dlhotrvajúcu životnosť fasády.

Kontakt

Pred

Po

ČISTENIE A NÁTER FASÁDY BYTOVÉHO DOMU

Množstvo ponúkaných možností, či vysoké nároky na cenu. Aj to sú faktory, ktoré často vedú k nevhodnému výberu, a tak má obnovená fasáda častokrát kratšiu životnosť, ako by sa očakávalo. Snaha ušetriť čo najviac sa tak časom môže prejaviť ako zlá investícia. Nevhodne zvolený postup či systém renovácie

fasády, môže viesť k odlupujúcej sa omietke, a to k nutnej opätovnej sanácii náteru. Pri čistení fasád bytových domov je potrebné zvážiť všetky faktory a vplyvy, ktoré na fasádu pôsobia a zvoliť správny postup. Sme špecialisti a zaručujeme sa za to, že vaša fasáda bude svieža naozaj dlhodobo.

ČISTENIE FASÁDY BYTOVÉHO DOMU

Znečistenie na fasádach domov spôsobujú plesne a riasy. Preto najlepším spôsobom, ako vyčistiť fasádu, je použitie hĺbkovej dezinfekcie, ktorá je účinná a ekologická. Dezinfekcia fasády je okrem estetickej stránky dôležitá hlavne z hygienického hľadiska. Pri hĺbkovom čistení fasády využívame čistiace prostriedky, ktoré obsahujú špeciálne prísady.

Tie odstraňujú povrchové napätie kvapaliny a umožnia dezinfekcii dostať sa až ku koreňom plesní a baktérií vo fasáde stien a domov. Po dokonalom hĺbkovom očistení fasády je nutné zhodnotiť stav fasády. Ak je fasáda v dobrom stave, postačí ochranný protiplesňový bezfarebný náter. Čistá fasáda je zdravá fasáda a vytvára zdravé prostredie pre nás všetkých. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Životnosť náteru viac
ako 15 rokov

Záleží nám na dokonalom výsledku našej práce a na spokojnosti zákazníkov.
A preto je dôkazom našej kvality ŽIVNOTNOSŤ NÁTERU AŽ 15 ROKOV!

Kontakt