Ponúkame vám realizáciu spoľahlivej plochej strechy v prijateľných cenových úrovniach

+421 905 825 315

Ploché strechy delíme na niekoľko druhov a to podľa rôznych faktorov, napríklad podľa zostavy strešného plášťa, využitia, odvodnenia, tvaru strešnej plochy a technológie výroby.

Pre majiteľa objektu je však asi najdôležitejšie delenie podľa využitia. Na základe toho sa následne určuje aj skladba plochej strechy a poradie vrstiev, ktoré sú v strešnej konštrukcii zabudované.

Ploché strechy podľa využitia:

– pochôdzne strechy – parkoviská, vegetačné strechy či terasy,

– nepochôdzne strechy – neuvažuje sa o ich pravidelnom užívaní.

Realizácia plochej strechy sa vykonáva podľa projektovej dokumentácie, v ktorej sa berie do úvahy najmä jej využitie.

Ponúkame tiež rekonštrukciu plochej strechy. Správnu rekonštrukciu plochej strechy vždy začneme dôkladnou analýzou celej konštrukcie a určením presnej diagnózy.

Zvoliť vhodný spôsob rekonštrukcie je základný krok.

Je potrebné však brať na vedomie, že aj o plochú strechu sa treba dôkladne starať. Môže sa tak výrazne predĺžiť jej životnosť a oddialiť nutnosť opravy.

Ukážky realizácií striech: