Ako vlastník nehnuteľnosti v bytovom dome máte možnosť tiež predkladať cenové ponuky na domovej schôdzi. Nemusíte sa uspokojiť s tým, čo vám bolo dané. Oslovte nás a radi vám vypracujeme cenovú ponuku.

Splátkový kalendár na čistú a renovovanú fasádu.

Nie vždy sa všetci vlastníci bytov v bytovom dome zhodnú na tom, že fasádu je potrebné obnoviť a vyčistiť. Skôr či neskôr sa však ale niektorí obyvatelia bytového domu začnú zaoberať otázkou, či fasáda ich bytového domu dostatočne ochraňuje celú budovu pred poveternostnými vplyvmi. Ak už sa v konečnom dôsledku všetci vlastníci zhodnú a renovácii, obnove a čistení fasády, nastáva výber spôsobu financovania tejto služby.

Pri čistení fasád a ich náteroch je dôležité zvážiť všetky vplyvy, ktoré budú postupom času na fasádu pôsobiť. Je potrebné brať do úvahy nielen zvolený postup čistenia a natierania fasády, ale aj výber materiálu a najmä cenu čistenia a náteru fasády.

Práve vysoké nároky na cenu sú dôležitým aspektom rozhodovania, ktorý vedie k tomu, aký materiál zákazník zvolí, akú spoločnosť poskytujúcu službu si vyberie a podobne. Často tieto nároky vedú k výberu práve nekvalitných služieb a materiálu, kde nakoniec obnovená fasáda vydrží menej, ako sa očakávalo.

Klientom, ktorý majú záujem o vyčistenie fasády na bytovom dome alebo rodinnom dome, alebo o jej náter, ktorý vydrží, ponúkame splátkový kalendár. Ako postupovať, pokiaľ o plátkový kalendár máte záujem?

 • Prvým krokom je vyplniť formulár na webe www.sada.sk/splatkovykalendar a správne vyplnený formulár odoslať.
 • Následne vás bude do 48 hodín naša spoločnosť kontaktovať a dohadovať kroky o ďalšom postupe pri získaní splátkového kalendára.
 • Splátkový kalendár je možné si uplatniť výlučne na služby čistenia a obnovy fasády bytového a rodinného domu.
 • Pred podpisom Zmluvy k splátkovému kalendáru je potrebné uhradiť akontáciu o výške 10% celkovej ceny práce.
 • Splatnosť jednotlivých splátok je vždy k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci podľa platného a odsúhlaseného splátkového kalendára.
 • Výška prvej splátky je 20% z celkovej ceny po odrátaní uhradenej akontácie a platí sa do 15 dní od odovzdania staveniska.
 • Pri úhrade 10% akontácie bude výška splátok rozdelená do maximálne 4 mesačných splátok.

Znečistené fasády pokryté machmi a plesňou majú vysoký vplyv na vaše zdravie a preto je dôležité vykonať pri takomto znečistení údržbu fasády. Nová, alebo renovovaná fasáda by pri použití kvalitných náterov a správnom postupe jej nanesenia mala budovu dostatočne ochraňovať pred poveternostnými vplyvmi okolo 15 rokov, niekedy aj viac.

 • Čistíme a renovujeme fasády a strechy bytových domov už 22 rokov
 • Používame plošiny: ráno prídeme, večer sme preč, nezničíme okolie vášho domu
 • Automaticky umývame po čistení a renovácii fasády aj okná na bytovom dome
 • Ako bonus ponúkame aj drobné opravy netesností okien zadarmo