Odlupujúci sa náter fasády na bytovom dome v Spišskej Novej Vsi

Naši zákazníci sa na nás obracajú s rôznymi otázkami. Zaujíma ich napríklad ako vyčistiť fasádu od lastovičiek, či je ich fasáda napadnutá plesňou prípadne ako vyčistiť zateplenú fasádu. Obyvateľov bytového domu v Spišskej Novej Vsi trápil ale iný problém. Zo zateplenej fasády ich bytového domu sa začala odlupovať omietka. Tento problém sa neprejavil okamžite po realizácií diela, nanešťastie pre obyvateľov, prejavil sa až po záručnej dobe zhotoviteľa.

Dôvodov kvôli ktorým sa tenkovrstvá omietka odliepa od podkladu môže byť viacero. Mohlo ísť o nedostatočnú úpravu podkladu na nanášanie omietky použitím penetračného náteru prípadne aplikáciou omietky za nepriaznivej poveternostnej situácie alebo iným dôvodom.

Ak sa z fasády začne odlupovať náter, je potrebné pristúpiť k jej obnove. Odlupujúca sa omietka sa musí odstrániť.

V našom prípade sme pod vrstvou omietky objavili prítomnosť rias.

 

Napadnutý podklad sme preto ošetrili hĺbkovou dezinfekciou a následne sme ho zbavili znečistenia vypláchnutím studenou tlakovou vodou. Na takto pripravený podklad sme naniesli predpísanú vrstvu renovačnej stierky, do ktorej sa zapracovala výstužná sklotextilná mriežka. Výstužná vrstva sa zatrela renovačnou stierkou a povrch sa vyhladil.

Následne sa aplikovala nová vrstva omietky.

Oprava olupujúcej sa omietky je materiálovo, technicky a finančne náročná. Pri obnove fasády je preto dôležitým krokom príprava podkladu. Ako vyčistiť fasádu? Pleseň a riasy je potrebné dôkladne odstrániť z omietky. Nestačí len vysokotlakové vypláchnutie omietky, ktoré odstráni mikroorganizmy len z jej povrchu. Je potrebné použiť účinné prostriedky pomocou ktorých bude mať čistenie fasády požadovaný výsledok. Jednou z dôležitých funkcií hĺbkovej dezinfekcie je dôkladná príprava podkladu na nanášanie novej vrstvy náteru.