Čistenie, umývanie a údržba zateplenej fasády

Každá zateplená fasáda rodinného alebo panelového domu časom prejde procesom, kedy sa jej povrch znečistí v dôsledku vonkajšieho prostredia a môže sa dokonca poškodiť a znehodnotiť. Toto je spôsobené bežným vplyvom počasia, pri ktorom hlavnú úlohu zohráva teplota a vlhkosť. Poradíme vám, ako postupovať pri čistení, umývaní a údržbe vašej fasády.

Ako a prečo vznikajú na fasáde nečistoty?

Najčastejším spôsobom, ako sa fasáda domu alebo paneláku zanesie nečistotou je bujnenie mikroorganizmov – rias na fasáde. Pri tomto procese majú na vznik rias vplyv najmä vlhkosť a teplota. Riasy a plesne totiž potrebujú pre svoj život svetlo, živiny, bežnú teplotu a vodu – vlhkosť.

Vlhkosť, ktorá ovplyvňuje rozmnožovanie rias na fasádach sa nachádza najmä vo vzduchu, preniká do fasády domu pri silných dažďoch s vetrom. Vlhkosť vystupuje aj zo samotného muriva a podkladu, prejavujú sa konštrukčné nedostatky a voda v murive a fasáde kondenzuje.

Čistenie fasád zateplených rodinných a bytových domov

Tak, ako o všetko, aj o fasádu rodinného alebo panelového domu je potrebné sa postarať v pravidelných intervaloch. Údržba fasády spočíva v jej pravidelnom opravovaní, ošetrovaní a umývaní, v obnove náterov.

Bytové, panelové, ale aj fasády rodinných domov, trpia najmä na vplyv nebezpečných plesní a iných mikroorganizmov. Na fasádach sa usadzuje prach, smog alebo dym. Zateplené fasády bytových a panelových domov, vďaka nepriedušnosti náchylnejšie na vznik mikroorganizmov, sa vyznačujú často „fľakmi“ po kotviacich skrutkách, ktoré sú nevzhľadné a indikujú zanesenie fasády nečistotami.

Svetlé krúžky na fasáde zatepleného bytového alebo panelového domu vznikajú kvôli kotveniu systému zateplenia. Má oceľový hrot a prenáša teplo z vnútra muriva. Povrch omietok je v týchto miestach vyhrievaný viac, voda sa rýchlejšie odparí a v týchto miestach pleseň nerastie. Ľahko sa potom dá indikovať okolie a odhaliť intenzitu zanesenia fasády domu nečistotami.

Zdravotné riziká znečistenej fasády domov

Málokto vie, že vonkajšie znečistenie fasády rodinného, bytového alebo panelového domu, môže mať vplyv na vnútorné životné prostredie ľudí, v ktorom žijeme. Plesne, spóry, baktérie a riasy môžu spôsobovať niekoľko zdravotných problémov.

Zdravotné problémy, ktoré spôsobuje fasáda s plesňami a baktériami:

  • Uvoľňovanie alergénnych látok, ktoré zle vplývajú na dýchacie ústrojenstvo a pľúca,
  • uvoľňovanie kyselín, ktoré narúšajú ochrannú funkciu fasády,
  • tvorba znečistenia a nepríjemného zápachu na povrchu fasády,
  • vlhnutie stien v dôsledku zadržiavania vlhkosti v stene plesňami a baktériami.

Ako postupujeme pri čistení a umývaní fasády?

Z fasády vášho domu dokážeme odstrániť nečistoty ako usadeniny prachu a smogu, stopy po dyme. Špecializujeme sa na odstraňovanie plesní, baktérií a mikroorganizmov, rias a ostatných nánosov na fasádach rodinných, bytových a panelových domov.

Pri čistení fasády my v ŠADE dávame pozor hlavne na to, aby sme fasádu nepoškodili a výsledok práce umývania fasády bol zaručene kvalitný. To dosahujeme vďaka našej technike a odborne zaškoleného personálu.

Pred čistením fasády ju skontrolujeme a odstránime prípadné trhliny. Fasádu domu dôkladne očistíme tlakovou vodou od hrubej špiny, ako sú riasy a baktérie. Fasádu necháme vyschnúť a následne na fasádu nanesieme dvakrát protiplesňový prípravok.

Nanesenie protiplesňového prípravku striekaním, valčekovaním alebo natieraním je dôležité z hľadiska zabránenia úniku mikroorganizmov do okolitého prostredia a následnému znečisteniu ošetrenej fasády.

Po uschnutí fasády nanesieme striekaním technológiou airless dve vrstvy kvalitnej fasádnej farby. Medzi nátermi dodržujeme dostatočný časový odstup. Technológia náteru farby striekaním – airless, umožňuje rýchle a rovnomerné nanášanie fasádnej farby aj na veľké ucelené plochy.