Rekonštrukcie striech

Pri realizáciách sa zameriavame hlavne na spoľahlivosť a kvalitu podľa platných technických noriem.

Spojením našich dlhoročných skúseností a kvalitných materiálov opravíme alebo zrekonštruujeme vašu starú strechu. Radi vám poradíme, aká nová krytina bude pre vašu opravu alebo rekonštrukciu najvhodnejšia.

Výmena strešnej krytiny alebo vytvorenie kompletnej vynovenej strechy je úloha, ktorú môžete s dôverou zveriť do našich rúk. Venujeme sa rekonštrukciám striech, tesárskym a klampiarskym prácam a pokrývaniu striech rodinných a bytových domov strešnou krytinou.

TESÁRSKE PRÁCE

– zabezpečenie reziva, montáž krovu

– opravy a výstuže poškodeného krovu

– vikiere

– podbitie striech

KLAMPIARSKE PRÁCE

– oplechovania komínov a prestupov cez strechu

– záveterné lišty, bočné oplechovania

– oplechovania atiky

– odkvapové plechy, úžľabia

– odkvapové žľaby a strešné zvody

– nátery a renovácia klampiarskych prvkov

Ponúkame:

Montáž tepelnej izolácie striech

  • plochých
  • šikmých

Montáž krytiny

  • fóliové strechy
  • plechové strechy (falcovaný plech so stojatou drážkou, škrydľo plech, profilované krytiny)
  • pálené škridly
  • betónové škridly

Ukážky realizácií striech:

Čistenie strešnej krytiny

Čistíme akékoľvek výrazné. Nánosy v rohoch strechy aj na celom strešnom povrchu, mach, lístie, prach, zelený porast, vtáčí trus. Vyčistíme aj odkvapy a zvody.

Strešná krytina pred očistením

Strešná krytina po očistení

Náter strešnej krytiny

Natieranie striech predlžuje životnosť krytín a poskytuje im nový svieži vzhľad. Ak začínate pozorovať isté náznaky opotrebovanosti, tak nastal vhodný čas na investíciu – nový náter strechy.

Súčasťou natieračských prác na strechách je aj ich čistenie a umývanie.