Zateplená fasáda má mnoho výhod. Zvyšuje komfort bývania a prispieva k znižovaniu ekologických dopadov na život ľudí. Nič však nie je zadarmo, na dosiahnutie týchto výhod je potrebný zložitejší technologický postup, ktorý zase potrebuje zložitejšiu (častejšiu) údržbu. Zateplená fasáda dokáže odolávať napadnutiu riasami a plesňou zhruba 15 rokov. Na túto dobu má vplyv množstvo faktorov akými sú napríklad:

  • kvalita použitých materiálov,
  • dodržiavanie technologických postupov, 
  • množstvo svetla ktoré denne dopadá na povrch fasády. 

Ak je povrch fasády napadnutý mikroorganizmami, je potrebné pristúpiť k údržbe. Tá spočíva najprv v odstránení mikroorganizmov z omietky fasády. Na to sa používa prípravok na čistenie fasády pomocou ktorého odstránime pleseň nie len z povrchu, ale aj z hĺbky fasády. Ich korene siahajú do vnútra omietky a preto nestačí povrch fasády umyť len povrchovo. Na dôkladné čistenie fasády používame hĺbkovú dezinfekciu, ktorej špeciálne aditíva umožňujú dostať sa až ku koreňom plesni. Jej aplikácia je zložitý proces, preto používame pracovné plošiny, ktoré uľahčujú prácu našim zamestnancom a vo veľkej miere prispejú k precíznemu vykonaniu prác. Po tom ako sa uskutoční čistenie fasády, pristúpime k aplikácií ochranného prostriedku s preventívnym účinkom, alebo k aplikácii nového fasádneho silikónového náteru. 

 Čím dlhšie sa ponechá fasáda napadnutá riasami a plesňou bez údržby, tým viac škody tieto mikroorganizmy na nej napáchajú.

 Ich korene narušia štruktúru omietky, umožnia vode zatiecť pod omietku a vplyvom klimatických zmien urýchlia proces jej degradácie. Ak sa včas nevykoná čistenie fasády, môže dôjsť k odlupovaniu omietky. Oprava olupujúcej sa omietky je materiálovo, technicky a finančne náročná. Ako prebieha takýto proces sa môžete dočítať v staršom článku.