Fasády bytových a rodinných domov prechádzajú počas rokov vývojom vo svojej kvalite a opotrebovaní. Občas sa stane, hlavne ak je náter aplikovaný na nevhodne vyčistený podklad, že sa z fasády začne odlupovať. Vtedy je potrebné pristúpiť na opravu a obnovu fasády a fasádneho náteru. Náter, ktorý sa odlupuje, sa odstráni a povrch fasády sa vyrovná renovačnými stierkami.

Na trhu sa nachádza niekoľko možností, ako opraviť a obnoviť fasádu rodinného, bytového alebo panelového domu. Najčastejšie sa používajú renovačné stierky s výstužnými vláknami.

Vlákna zabezpečujú rovnomerný povrch a sú určené na celoplošné opravy omietok fasád. Vhodné sú aj pri zateplených domoch. Použiť sa môže skleneno-textilná mriežka, ktorá sa zatrie stierkou alebo sa použije len čistá stierka, ktorá sa používa na holý betón a cementové omietky.

Ako postupujeme pri obnove a oprave fasády?

Ak je povrch fasády rodinného, bytového alebo panelového domu znečistený baktériami, riasami a plesňami, je nutné ho očistiť a poumývať. Ak je povrch fasády poškodený a jednotlivé časti zvetrávajú alebo odpadávajú, je potrebné ich odstrániť. Na pripravený podklad sa nanesie predpísaná vrstva renovačnej stierky.

Renovačná stierka na fasáde

Renovačnú stierku nanášame a vyrovnávame, s prvým podkladom mriežky pôsobí na okolie a tvorí, jemnú omietku. Stierka sa zvyčajne nanáša v jednej až dvoch vrstvách, aby sa dosiahol dokonalý efekt pevného, uceleného a mechanicky vyhladeného povrchu.

Pri nanášaní renovačnej omietky je potrebné dodržať dostatočný časový odstup, aby sa omietka pri obnove a oprave fasády dostatočne vysušila. Odporúčame hrúbku vrstvy renovačnej stierky 3 až 5 mm.

Fasádna farba formou nástreku – airless

Fasáda sa následne ošetruje fasádnou farbou. Fasádna farba sa môže natrieť, naniesť valčekom alebo nastriekať našou metódou na veľké ucelené plochy – airless. Fasádnu farbu nanášame bez prerušenia a rovnomerne po celom povrchu stierky na fasáde rodinného, bytového alebo panelového domu.

Dôležité je špinavú fasádu pred náterom hĺbkovo vyčistiť

Aby sme v budúcnosti predišli zložitým a drahým postupom, vrátane stavby lešenia, pred aplikáciou farby je potrebné povrch fasády vyčistiť. Hĺbkovo vyčistená fasáda minimalizuje riziko premnoženia mikroorganizmov pod vrstvou nového náteru. Takto ošetrená fasáda sa dá znova očistiť a natrieť bez nutnosti drahých a časovo náročných opravných stierok.

ŠADA