S kúpou rodinného domu, kancelárskej, prípadne priemyselnej budovy prichádza aj určitá zodpovednosť a starostlivosť o jej vzhľad. Pri starostlivosti o budovy je nevyhnutné myslieť aj na ich strechu, ktorá je ich dôležitou súčasťou a je potrebné sa o ňu postarať.

Mach a jeho účinky na strešnú krytinu

Najčastejším a najviditeľnejším prejavom zanedbania starostlivosti o strechu je, že na nej začne rásť mach. Jeho výskyt je známy už 300 miliónov rokov a poznáme približne 25 000 druhov. Machy fungujú ako zásobárne vody, nakoľko sú schopné získavať vodu z ovzdušia celým svojim povrchom. Jeho drobné korienky narúšajú kvalitu materiálu strešnej krytiny. Mach sa taktiež môže infiltrovať do strešnej krytiny a spôsobiť nadvihnutie hrán šindľov, čo spôsobí ich následné zvlnenie. To vedie k popraskaniu strešnej krytiny či dokonca jej odfúknutiu pri silnom vetre a búrkach. V neposlednom rade machy spôsobujú formovanie priehrad, ktoré  zadržiavajú vodu a tá môže za určitých podmienok vniknúť do strešného plášťa.

Odstránenie machu

Keď zbadáte mach na streche vášho domu, či budovy, neznamená to nevyhnutne, že musíte uvažovať o jej renovácii, prípadne výmene. Pozitívom je, že je to dôkazom toho, že žijete v zdravom prostredí. Avšak ak chcete predísť predčasnému poškodeniu strechy, existuje viacero riešení ako sa machu zbaviť.

Najjednoduchším a najlacnejším riešením je odstránenie machu tlakovým vodným prúdom. Toto riešenie však nemusí byť vhodné pre každú strešnú krytinu. Ďalšou možnosťou je použitie roztoku modrej skalice, resp. síranu meďnatého. Jednou z možností odstránenia a predchádzaniu tvorby machu je aj použitie haseného vápna. Taktiež existuje rada chemických prípravkov, pri ktorých je však nevyhnutné dbať na to, v akom ročnom období a za akého počasia sú aplikované.

Prvoradá je v tomto smere bezpečnosť a v záujme jej zachovania je ideálne využiť odborné služby podporené skúsenosťami riešenia tohto problému, ktoré ponúka náš tím odborníkov ŠADA.

Ako predísť opätovnému návratu machov

V prípade predchádzania opätovného výskytu machov je nevyhnutné dbať na odstránenie vetiev stromov a iných predmetov, ktoré presahujú cez strechu a blokujú slnečné svetlo a vytvárajú tak ideálne vlhké a tienené plochy na streche. Povrch strechy je potrebné udržiavať v čistote, nakoľko spadnuté vetvy a listy sú živnou pôdou pre rast machov.