Starostlivosť o kultúrne pamiatky by mala byť jednou z priorít obyvateľstva. Dôkazom, že sa o to Slováci snažia je aj renovácia fasády Vily Sládkovič pod našim vedením. Vila Sládkovič je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zástavby na území dnešného Dolného Smokovca vo Vysokých Tatrách. Bola postavená na konci 19. storočia v rámci výstavby komplexu budov Šrobárovho liečebného ústavu. Je zapísaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Situovaná v nadmorskej výške 880 m, na južnej slnečnej strane podhoria Vysokých Tatier.

Ide o najjužnejšiu stavbu Dolného Smokovca, ktorá vznikla pod pôvodným názvom Hotel Hlucháň a mala 59 izieb, 7 krytých veránd a 8 balkónov. Dnes už známa ako Vila Sládkovič a to na počesť slovenského básnika Andreja Sládkoviča.

Na budove sme v roku 2017 kompletne renovovali fasádu. Renovácia prebiehala podľa presných požiadaviek pamiatkového úradu, tak aby sme zachovali historickú autentickosť. Objekt sme zateplili špeciálnou termoizolačnou omietkou a všetky drevené časti historickej fasády sme kompletne zreštaurovali. Objekt sme odvodnili použitím drenážneho systému, ktorý ústil do toku.