V jednom z našich blogov sme sa už zamerali na trend, ktorý v posledných rokoch opäť narastá – trend využívania plochej strechy na úrovni rodinných domov, ale aj priemyselných budov. Výhody plochých striech spočívajú v jednoduchosti ich realizácie, kvalite a ekonomickej efektívnosti. V tomto článku sa pozrieme na krytinu, resp. materiál, ktorý sa používa na pokrytie plochých striech. Konkrétne sa budeme venovať PVC a jeho výhodám.

Systém PVC

Na ploché strechy, na rozdiel od šikmých striech, sa používajú povlakové krytiny, ktoré sú vodotesné a hydroizolačne spojité. Výhodnou alternatívou k asfaltovým pásom sú polyvinylchloridové (PVC) fólie, ktoré sa vyrábajú z mäkčeného PVC. Predstavujú ucelený strešný systém s mechanickým kotvením, ktorý rieši všetky detaily.

Systém PVC sa stal, v rámci plochých striech, obľúbenou možnosťou. PVC fólia, resp. krytina pozostáva z termoplastických dosiek, ktoré majú schopnosť zmäknúť alebo sa svojim tvarom poddať určitej teplote a po ochladení znova stvrdnúť.

PVC strešná krytina má okrem termoplastických vlastností aj ďalšie charakteristické vlastnosti, ktoré zahŕňajú trvanlivosť, ktorá je výsledkom tepelne zváraných spojov, na základe ktorých vzniká vodotesnosť. Na rozdiel od iných systémov pri PVC fólii nie sú potrebné lepidlá, tmely či tesniace materiály. Toto riešenie poskytuje energetickú efektívnosť, nakoľko jeho vlastnosti odrážajúce teplo, majú za následok nižšie náklady na klimatizáciu. PVC fólie sú odolné voči silnému vetru, chemikáliám a ohňu.

Ploché strechy na báze PVC fólie navyše ponúkajú niekoľko jedinečných výhod v porovnaní s inými druhmi materiálov, a to konkrétne: neuchytia sa na nich žiadne huby, baktérie, machy či lišajníky. Môžu byť inštalované na existujúci strešný systém. Ich ysoký stupeň flexibility umožňuje ľahkú modifikáciu a prispôsobenie sa rôznym veľkostiam a tvarom striech. Nepodliehajú poškodeniu živočíšnymi tukmi (výpary z kuchýň reštaurácií).

Pri akomkoľvek strešnom systéme chcú majitelia budov maximalizovať návratnosť svojej investície, čo v podstate znamená zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť tohto systému v závislosti od výberu materiálu a membrány. PVC strešné fólie majú životnosť viac ako 20 rokov, čo je nesporne výhodné z hľadiska nákladov a ich návratnosti.