Prečo sú ploché strechy obľúbené?

Budovy s plochými strechami nájdeme takmer všade. Majú flexibilné využitie, sú ekonomicky efektívne, konštrukčne jednoduché, ale aj originálne. Tento typ strechy sa využíva najmä pri nákupných centrách, bytových alebo polyfunkčných komplexoch. Koncom minulého storočia tento trend ustupoval, avšak v posledných rokoch sa dostáva späť do povedomia, najmä v súvislosti s nízkoenergetickými a pasívnymi domami.

Neslávna minulosť tohto typu striech spočívala v ich realizovaní z dôvodu úspory materiálu. Na streche často stála voda a kyslé dažde rozrušovali krytinu, čím vznikalo riziko zatekania. V súčasnosti sú však ploché strechy navrhované a realizované s ohľadom na difúziu vodných pár, čo predlžuje ich životnosť, dokonca ich zvýhodňuje oproti šikmým strechám.

Ploché strechy charakterizuje výrazne nižší sklon oproti klasickým šikmým strechám. Nespornými výhodami plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia, no najmä vysoká energetická úspora. Ďalšou výhodou je ekonomická efektivita, nakoľko tento typ striech je nenáročný na údržbu a prípadné opravy sa realizujú jednoduchým zaplátaním.

Bežné poradie vrstiev

Najvyhľadávanejším riešením, pokiaľ ide o rodinné domy, je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Na nosnej konštrukcii sa nachádza spádová vrstva, ktorá zabezpečuje, aby voda na streche nestála, ale pravidelne odtekala. Ďalšími vrstvami sú parozábrana, tepelná izolácia a krytina, resp. asfaltový pás, či fóliová hydroizolácia. Pri použití fólie sa pod ňu umiestňuje geotextília.

Vegetačná strecha

Ďalšou možnosťou sú vegetačné strechy, ktoré sú síce estetickým a ekologickým riešením, avšak aj napriek príjemnej prírodnej klíme v interiéri počas leta, sú náročné na údržbu, spracovanie, a najmä po finančnej stránke.

Ploché strechy sú jednoznačnou voľbou pri stavbe, nielen rodinného domu, z dôvodu ich jednoduchosti realizácie, kvality a ekonomickej efektívnosti.